Zaproszenie na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Rozwijania działalności gospodarczej,

 

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w drugiej połowie 2019 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej";
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej";
  4. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz "Rozwijania działalności gospodarczej";
  5. Omówienie formularzy wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Baranów Sandomierski 04.09.2019 r.
godz. 11:30
 

Sala bankietowa w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1

 

2. Bojanów 05.09.2019 r.
godz. 09:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5

 

3. Gorzyce 04.09.2019 r.
godz. 13:00
 

Świetlica wiejska w budynku Remizy OSP
w Gorzycach, ul. Pańska 1

 

4. Grębów 05.09.2019 r.
godz. 11:30
 

Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
ul. Rynek 1

 

5. Nowa Dęba 04.09.2019 r.
godz. 09:00
 

Muzeum Opowieści w Rozalinie,
Rozalin 194 (budynek Szkoły Podstawowej)

 

6. Pysznica 06.09.2019 r.
godz. 12:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322
7. Radomyśl nad Sanem 05.09.2019 r.
godz. 12:00
 

 

Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7

 

8. Zaleszany 05.09.2019 r.
godz. 08:30
 

Biuro Zamiejscowe LGD Plac Kościuszki 5/3

 

9. Zaklików 06.09.2019 r.
godz. 09:00
 

Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.