Zaproszenie na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2019 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  3. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  4. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Baranów Sandomierski 18.06.2019 r.
godz. 09:00
Sala bankietowa w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1
2. Bojanów 17.06.2019 r.
godz. 9:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5
3. Gorzyce 17.06.2019 r.
godz. 13:30
Sala narad w Urzędzie Gminy Gorzyce
w Gorzycach, ul. Sandomierska 75
4. Grębów 17.06.2019 r.
godz. 11:00
Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
ul. Rynek 1
5. Nowa Dęba 18.06.2019 r.
godz. 11:00
Biuro Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania",
ul. Słowackiego 1a pok. 14 (I-sze piętro)
6. Pysznica 18.06.2019 r.
godz. 09:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322
7. Radomyśl nad Sanem 17.06.2019 r.
godz. 11:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
8. Zaleszany 18.06.2019 r.
godz. 12:00
Biuro Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3
9. Zaklików 17.06.2019 r.
godz. 08:30
Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.