Zaproszenie na spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanym naborem w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2022 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej";
  3. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej";
  4. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p.MiejscowośćData i godzinaMiejsce
1.Zaleszany19.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Zaleszany

2.Zaleszany19.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Zaklików

3.Zaleszany20.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Gorzyce

4.Zaleszany20.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Radomyśl nad Sanem

5.Nowa Dęba22.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Baranów Sandomierski

6.Pysznica22.12.2022 r.
godz. 9:00
Sala Narad w Urzędzie Gminy w Pysznicy
(ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Pysznica

7.Bojanów22.12.2022 r.
godz. 11:00
Sala Obrad w Urzędzie Gminy w Bojanowie
(ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Bojanów

8.Nowa Dęba23.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

 Gminy Grębów

9.Nowa Dęba23.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Nowa Dęba

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

 

S.S.

Comments are closed.