Zaproszenie na konsultacje społeczne.

W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (LGD) na lata 2014 - 2020 w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

- 24 sierpnia o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39

- 25 sierpnia o godzinie 16:00 w sali narad w Urzędu Gminy Bojanów, ul.
Parkowa 5

- 26 sierpnia o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Gorzyce, ul.
Sandomierska 75

- 27 sierpnia o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie, Grębów 394

- 28 sierpnia o godzinie 16:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (sala wystawowa), ul. Żeromskiego 2

- 2 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Pysznica, ul. Wolności 322

- 3 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7

- 7 września o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4

- 8 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Zaklików, ul. Zachodnia 15

Serdecznie zapraszamy: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów gmin i ich jednostek organizacyjnych, grupy nieformalne oraz mieszkańcy z obszaru działalności LGD. Spotkanie ma charakter informacyjno-diagnostyczny.

Planowany przebieg spotkania:

16:00 - Powitanie. Informacje o stanie prac nad strategią.

16:15 - Prezentacja raportu z badań ankietowych dotyczących kierunków rozwoju obszaru LGD.

16:30 - Dyskusja dotycząca prezentowanych informacji.

17:00 – Dyskusja i warsztat nt. analizy SWOT obszaru LGD oraz celów i kierunków rozwoju LGD do 2020 roku. Wypracowanie wniosków. 18:30 - Zakończenie, podziękowanie, ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

Comments are closed.