ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

plakatZarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. Kierunki rozwoju obszaru objęte Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach PROW 2014 - 2020.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Pysznicy (ul. Wolności 277, 37- 403 Pysznica).

Konferencja połączona z wysłuchaniami publicznymi, jest kolejnym etapem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem społeczności lokalnej.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną:

- diagnoza obszaru,

- analiza SWOT,

- cele ogólne i szczegółowe,

- założenia dot. planu komunikacji,

- założenia dot. działań monitorujących i ewaluacyjnych.

Zaprezentowany w trakcie konferencji materiał, jest efektem zrealizowanych przez zespół roboczy konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

Dodatkowe informacje w sprawie Konferencji udzielane są przez Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”- tel. 15 846 22 19, e-mail: biuro@lasowiacka.pl

Comments are closed.