Zaproszenie do udziału w wydarzeniu pn. „Święto Plonów w Gminie Baranów Sandomierski”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. „Święto Plonów w Gminie Baranów Sandomierski”, które odbędzie się w niedzielę 20.08.2023 r.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

Comments are closed.