Zaproszenie do udziału w konkursie pn. “Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

Gminne Centrum Kultury w Grębowie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w konkursie pn. "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", który odbędzie się w niedzielę 20.08.2023 r. w Amfiteatrze w Grębowie.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

Comments are closed.