Zaproszenie do składania uwag do LSR

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego LSR (tj. gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany) do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanego projektu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym formularzu zgłaszania uwag do LSR na lata 2014-2020 w terminie do dnia 19 grudnia 2015.
Uzupełniony formularz zgłaszania uwag prosimy przesyłać na adres: biuro@lasowiacka.pl

Zgodnie z procedurą przyjmowania LSR, projekt Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem uwag otrzymanych od Państwa, będzie przedmiotem posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 21 grudnia br.

LSR 2014 - 2020 - 16.12.2015-1

formularz zgłaszania uwag do LSR-1

Comments are closed.