Zapraszamy na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców na spotkania informacyjne z zasad
i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijania działalności gospodarczej.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej.
  4. Koszty kwalifikowalne projektów.
  5. Kryteria i zasady wyboru projektów.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie

Comments are closed.