Zapraszamy do obejrzenia filmu – „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”

Jest to drugi film z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020” wyprodukowany na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzują się dynamicznym wzrostem aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotnych trendów jest rosnąca liczba przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi. Dzięki wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powstały warunki do rozwoju i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Obecnie gospodarstwa rolne również zmieniają swoją charakterystykę, wprowadzając nowe formy działalności ekonomicznej, głównie w obszarze usług i handlu. Wzrasta znaczenie przedsiębiorczości pozarolniczej w ich dochodach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając specyfikę przedsiębiorczości wiejskiej oraz potrzebę wspierania jej rozwoju, podejmuje działania ukierunkowane na ten obszar. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowano wiele inicjatyw, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi.
Warto wyróżnić niektóre z tych działań:

  1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  2. Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem;
  3. LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
  4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”

Link do artykułu na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie -  https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/298-zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-przedsiebiorczosc-na-obszarach-wiejskich

S.S.

Comments are closed.