Zapraszamy do Jastkowic na „Konkurs wieńca dożynkowego”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Konkurs wieńca dożynkowego", którego celem jest promocja tradycji, lokalnej kultury, rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Konkurs odbędzie się
15 sierpnia 2016 r. o godz. 15.30 w Jastkowicach.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Konkurs wieńca dożynkowego

Comments are closed.