Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców – nabór 1/2017/G oraz 2/2017/G

W dniu 10 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych / Zachowania dziedzictwa lokalnego / Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 1/2017/G – „Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno - oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD” oraz nr 2/2017/G – „Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD". Poniżej publikujemy listy grantów ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy grantów ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych grantów.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10 sierpnia 2017 r.

NABÓR NR 1/2017/G

Lista grantów ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista grantów ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych grantów

 

NABÓR NR 2/2017/G

Lista grantów ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista grantów ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych grantów

 

Opublikowano: 17.08.2017 r.

Comments are closed.