Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborze nr: 1/2020/G – Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych. Poniżej publikujemy listy grantów ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy grantów ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych grantów.

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 08 październik 2020 r.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

Opublikowano: 12.10.2020 r.

Comments are closed.