Wyniki posiedzenia Rady w ramach naborów nr 1-3/2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Pozostałych działań konkursowych". Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 2/2020 – „Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne" oraz 3/2020 – „Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej” w ramach zakresu: Zachowania dziedzictwa lokalnego/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej/ Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z 31 stycznia 2020 r.

 

NABÓR NR 1/2020

W naborze nr 1/2020 w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" poprzez "Bezpośrednie dotacja inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD" do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

 

NABÓR NR 2/2020

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 3/2020

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

Opublikowano: 7 lutego 2020 r.

Comments are closed.