Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 1/2021

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Pozostałych działań konkursowych". Ocenie podlegał jeden wniosek, który wpłynął w naborze nr: 1/2021 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu/ Zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD 1 luty 2021 r.

NABÓR 1/2021

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg. lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych

Opublikowano: 4 luty 2021 r.

S.R.

Comments are closed.