Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 4-5/2019

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej". Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2019 – „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane” oraz 5/2019 – „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD”. Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z 6 listopada 2019 r.

NABÓR NR 4/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 5/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

Opublikowano: 18 listopada 2019 r.

Comments are closed.