Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 3-6/2017

W dniu 27 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2017 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD”, 5/2017 - "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne" oraz nr 6/2017 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla grup defaworyzowanych”. W ramach naboru nr 3/2017 - " Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane" do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.  Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27 lipca 2017 r.

NABÓR NR 4/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 5/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 6/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

 

Opublikowano: 03.08.2017 r.

Comments are closed.