Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-5/2018

W dniach 12 - 13 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach Podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 1/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane”,  2/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD”, 3/2018 - "Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD", 4/2018 - "Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne", 5/2018 - "Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie, rozwój i promocję turystyki". Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z 12-13 lipca 2018 r.

NABÓR NR 1/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 2/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 3/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 4/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 5/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

Opublikowano: 20 lipca 2018 r.

Comments are closed.