Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-3/2019

W dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Pozostałych działań gospodarczych" w ramach zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego / Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej /Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 1/2019 – „Działania na rzecz poprawy jakości usług realizowanych w obszarze działań: kulturalnych lub edukacyjno-oświatowych lub opiekuńczych lub rekreacyjnych”,  2/2019 – „Tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury publicznej wykorzystującej elementy sprzyjające ochronie środowiska ukierunkowanej na zaspakajanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD”, 3/2019 - "Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu". Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 16 lipca 2019 r.

NABÓR NR 1/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

NABÓR NR 2/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

NABÓR NR 3/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

Opublikowano: 24 lipca 2019 r.

Comments are closed.