Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 4-6/2021

W dniu 19 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”. Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2021- „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD”, nr: 5/2021 -"Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne" zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz 6/2021 -„Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej” zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 19 lipca 2021 r.

NABÓR NR 4/2021

NABÓR NR 5/2021

NABÓR NR 6/2021

Opublikowani 12 sierpnia 2021 r.

S.S.

Comments are closed.