Wyniki posiedzenia Rady LGD – nabory – 1/2017 oraz 2/2017

W dniu 17 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego / Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 1/2017 – „Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne” oraz nr 2/2017 – „Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej”. Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17 lipca 2017 r.

NABÓR NR 1/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

NABÓR NR 2/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

 

Opublikowano: 21.07.2017 r.

Comments are closed.