“Wigilia Gminna” w Nowej Dębie

Tradycją stało się organizowanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury "Wigilii Gminnej". 17 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej SOK zaproszonych gości i mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba powitał dyrektor SOK. Po poświęceniu opłatka, życzenia złożył Burmistrz oraz Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. Na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej harcerze Środowiskowego Szczepu Drużyn Harcerskich "Jedynka" z Nowej Dęby oraz z Tarnowskiej Woli przekazali "Światełko Betlejemskie". W części artystycznej wystawione zostało widowisko jasełkowe pt. "Wielkie rzeczy uczyniła mi ... " w wykonaniu teatrów amatorskich "Pora na seniora" i "Bajdurek". Dopełnieniem  uroczystości były występy wokalistów ze Studia Muzyki Rozrywkowej eMKa. Po wspólnym kolędowaniu nastąpiło łamanie się wigilijnym opłatkiem, składanie świątecznych życzeń oraz degustacja potraw wigilijnych .

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie na organizację wydarzenia promocyjnego pt. "Wigilia Gminna" uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IMG_2827 IMG_2945 IMG_2972 IMG_2992 IMG_2999 IMG_3009 IMG_3029 IMG_3053 IMG_3074 IMG_3091 IMG_3105 IMG_3125 IMG_3134 IMG_3157 IMG_3160 IMG_3178 IMG_3181 IMG_3184 IMG_3189

Comments are closed.