Wieńce dożynkowe – tradycją święta plonów

W dniu 15 sierpnia 2018 r. w miejscowości Wola Rzeczycka (gm. Radomyśl nad Sanem), Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Wieńce dożynkowe - tradycją święta plonów".

W ramach wydarzenia przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Na stoiskach zespołów kulinarnych odbyła się degustacja potraw, ciast drożdżowych, bułeczek, rogalików, odbyła się również prezentacja wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez mieszkańców gminy,. Uczestnicy brali udział w konkursach i wspólnych zabawach, które przyczyniły się do aktywizacji lokalnej społeczności.

W ramach warsztatów wicia wieńców dożynkowych:

- zadbano o zachowanie dziedzictwa kulturowego;

- propagowano zwyczaje i obrzędy regionalne;

- upowszechniono i kultywowano tradycje ludowe wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych;

- promowano dorobek kulturowy polskiej wsi;

- zaprezentowano bogactwo plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy;

- rozbudzono zainteresowania twórczością ludową;

- zaprezentowano wieńce;

- zapoznano uczestników z technikami powstawania tradycyjnych wieńców dożynkowych.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach na organizację wydarzenia pt. "Wieńce dożynkowe - tradycją święta plonów" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.