Wieńce Dożynkowe – Tradycją Święta Planów

Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Wieńce Dożynkowe - Tradycją Święta Plonów", które odbędzie się w dniach 15 sierpnia br.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.