Widowisko “Wrzawska legenda”

W dniu 10 czerwca 2018 r. w miejscowości Wrzawy (Gmina Gorzyce), Gminy Ośrodek Kultury w Gorzycach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. Widowisko "Wrzawska Legenda".

W pierwszym etapie w budynku Domu Kultury we Wrzawach, przeprowadzone zostały prace przygotowawcze do przedstawienia - wykonanie scenografii, przygotowanie projekcji prezentacji video oraz próby grupy występującej na scenie.

W drugim etapie o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury we Wrzawach odbyło się widowisko "Wrzawska legenda". Zgromadzonej publiczności przedstawione zostały fragmenty opowieści, połączone z regionalnymi przyśpiewkami.

Po zakończeniu przedstawienia publiczność otrzymała pamiątkowe, związane z Wrzawami kalendarze (na rok 2019), zakładki do książki oraz przygotowane audiobooki.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach na organizację wydarzenia pt. Widowisko "Wrzawska legenda" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.