Warsztaty refleksyjne LGD

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" dnia 13 lutego br. przeprowadzi tzw. warsztat refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podsumowanie efektów jej wdrażana w roku 2023.

Plan spotkania:

  1. Warsztat refleksyjny -  zaprezentowanie efektów wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020;
  2. Przedstawienie propozycji Lokalnych kryteriów wyboru dla naborów ogłaszanych w ramach PS WPR 2023 – 2027, dla:

- podejmowania działalności gospodarczej;

- rozwijania działalności gospodarczej;

- poprawy dostępu dla małej infrastruktury publicznej;

- przedsięwzięć finansowanych w ramach EFS+;

  1. Przedstawienie informacji nt. podpisanej umowy dot. wdrażania LSR w ramach PS WPR 2023 – 2027 w tym planowanego harmonogramu naborów.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 13 lutego (wtorek) br. o godzinie 9:00. Miejscem realizacji warsztatów będzie Restauracji Rybka 2.0 (Borek 67, 39-410 Grębów).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w.w. prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci zamiaru uczestnictwa w warsztacie na jeden z numerów telefonów Stowarzyszenia tj.: 15 846 22 19 lub 15 845 07 78). Powyższe prosimy dokonać nie później niż do dnia 12 luty 2024 r. do godziny 10.00.

S.S.

Comments are closed.