Warsztat refleksyjny LGD

Szanowni Państwo,
w związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat będzie przeprowadzony przez spec. ds. monitoringu Pana Roberta Bąka. Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2021.
Warsztat refleksyjny odbędzie się 22 lutego (poniedziałek) 2021 r. od godz. 9.00 d(potrwa max. 4 godz.) w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.

Comments are closed.