Warsztaty kulinarne w Durdach

Stowarzyszenie "Tor Rozwoju" zaprasza do udziału w  projekcie pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy” W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu lokalnych potraw regionalnych i tradycyjnych oraz dań z wykorzystaniem darów natury. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę w kuchni oraz z nowoczesną aranżacją dań na talerzu. Pierwszeństwo w warsztatach mają osoby z tzw. grupy defaworyzowanej, tj. dzieci i młodzież oraz osoby 50+.

Zadanie pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy" w ramach projektu grantowego pn. Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych,  edukacyjno – oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Comments are closed.