Warsztaty architektury krajobrazu z wykorzystaniem miejsca rekreacji w miejscowości Wola Baranowska

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „GAJ" w Woli Baranowskiej zakończyło realizację zadania pn.: „Warsztaty architektury krajobrazu z wykorzystaniem miejsca rekreacji w miejscowości Wola Baranowska” w ramach projektu grantowego pn.: Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD. W ramach projektu:

-  przeprowadzono 10 godzin warsztatów teoretycznych z zakresu architektury krajobrazu z terenu gminy Baranów Sandomierski, w których udział wzięło ponad 200 osób,

- przeprowadzono 10 godzin  warsztatów praktycznych z zakupem sadzonek roślin,

- zaplanowano i zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Wola Baranowska poprzez nasadzenia roślin,

- opracowano i wydrukowano plakaty informacyjne.

Warsztaty teoretyczne pozwoliły na zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi architektury krajobrazu oraz zdobycie niezbędnej wiedzy na temat doboru roślin na różne siedliska wraz z omówieniem sposobu ich sadzenia i późniejszego utrzymania. W ramach warsztatów opracowany został projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej miejsca rekreacji w Woli Baranowskiej wraz z jego realizacją poprzez posadzenie roślin,  wykonanie elementów dekoracyjnych (alejki, klomby).

Zadanie pn. „Warsztaty architektury krajobrazu z wykorzystaniem miejsca rekreacji w miejscowości Wola Baranowska" w ramach projektu grantowego pn. Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Comments are closed.