Warsztat refleksyjny LGD

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" dnia 15 lutego br. przeprowadzi tzw. warsztat refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podsumowanie efektów jej wdrażana w roku 2021.

W trakcie warsztatów omówiony zostanie:

  • poziom osiągnięcia wskaźników,
  • harmonogram naborów;
  • raport z realizacji LSR.

Ponadto zostaną:

  • wypracowane rekomendacje i wnioski do raportu z warsztatu refleksyjnego
  • wypracowane rekomendacje i wnioski dot. propozycji zmian w LSR.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 15 lutego (wtorek) br. o godzinie 9:00. Miejscem realizacji warsztatów będzie Restauracja i Hotel Dębianka, ul. Łagockiego 64, 39-460 Nowa Dęba.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w.w. prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci zamiaru uczestnictwa w warsztacie na jeden z numerów telefonów Stowarzyszenia tj.: 15 846 22 19 lub 15 845 07 78). Powyższe prosimy dokonać nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 12:00.

 

 

A.B.

Comments are closed.