Warsztat refleksyjny LGD

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" dnia 27 lutego br. przeprowadzi tzw. warsztat refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podsumowanie efektów jej wdrażana w roku 2022.

W trakcie warsztatów omówiony zostanie:

  • zaprezentowanie raportu z realizacji LSR;
  • dyskusja dot. opracowanego raportu w tym wskaźników, harmonogramu, budżetu;
  • prezentacja pytań kluczowych;
  • przeprowadzenie dyskusji w oparciu o pytania kluczowe;
  • prezentacja wyników;
  • wypracowanie rekomendacji i wniosków do raportu ze spotkania refleksyjnego.

Ponadto zostaną:

  • Zaprezentowane i omówione postępy prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego dla perspektywy 2023-2027.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) br. o godzinie 9:00. Miejscem realizacji warsztatów będzie Gminne Centrum Kultury ul. Rynek 1c, 39-410 Grębów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w.w. prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci zamiaru uczestnictwa w warsztacie na jeden z numerów telefonów Stowarzyszenia tj.: 15 846 22 19 lub 15 845 07 78). Powyższe prosimy dokonać nie później niż do dnia 24 luty 2023 r. do godziny 15:00.

 

S.S.

Comments are closed.