Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 24 lipca 2023 r.

W dniu 24 lipca br.  w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

Najważniejszą częścią zebrania były wybory Prezesa oraz członków Zarządu Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania". Dotychczasowa działalność Zarządu została oceniona pozytywnie poprzez podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium.

W wyniku wyborów skład Zarządu LGD przedstawia się następująco:

1)Prezes Zarządu - Paweł Gardy,

2) Członkowie Zarządu - Łukasz Bajgierowicz, Kazimierz Skóra, Marek Mazur, Sławomir Serafin, Jan Pyrkosz, Leszek Surdy, Wiesław Ordon oraz Dariusz Toczyski.

Ponadto ustalona została wysokość, sposób oraz termin wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2023 rok.

Comments are closed.