Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 19 kwietnia 2022 r.

W dniu 19 kwietnia br. w Sali Narad Urzędu Gminy w Zaleszanach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Podczas zebrania przedstawiono następujące zmiany w  "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020":

  • Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia I.4.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD;
  • Uruchomienie naboru w ramach przedsięwzięcia I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD. Limit środków: 37 500,00 €, co w przeliczeniu wg kursu 4,0 PLN/EUR daje 150 000,00 PLN.
  • Uruchomienia naboru w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne. Limit środków: 188 904,27 €, co w przeliczeniu wg kursu 4,0 PLN/EUR daje 755 617,08 PLN.

Ponadto została ustalona wysokość składki członkowskiej  na rok 2022 r. w kwocie:

  • 20 zł od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób prawnych,
  • 0,50 zł od mieszkańca gminy - dla jednostek samorządu terytorialnego.

S.S.

Comments are closed.