V XC MTB Nowa Dęba

W dniu 25 września 2016 r. w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki Stowarzyszenie "Wsparcie" we współpracą ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowało imprezę promocyjną pt. " V XC MTB Nowa Dęba".

W ramach wydarzenia zorganizowane zostały zawody rowerowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W trakcie imprezy odbywały się zawody rowerowe w różnych kategoriach wiekowych. Zawodom towarzyszyły również inne atrakcje, tj. gry i zabawy dla najmłodszych uczestników imprezy dotyczące bezpieczeństwa na drodze prowadzone przez Policję, konkurs ekologiczny oraz pokaz gaszenia tłuszczów prowadzony przez Straż Pożarną.

Celem wydarzenia było promowanie oraz rozpowszechnianie wydarzeń sportowo- kulturalnych w mieście Nowa Dęba, promocja zdrowej aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, edukacja bezpiecznego ruchu drogowego dla dzieci ("Miasteczko rowerowe") oraz promocja Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

Stowarzyszenie "Wsparcie" w Nowej Dębie na organizację imprezy promocyjnej pt. "V XC MTB Nowa Dęba" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Comments are closed.