Turniej sołectw o puchar Burmistrza

Parafialny Klub Sportowy "WISŁA" w Baranowie Sandomierskim zaprasza do udziału w wydarzeniu pn. "Turniej sołectw o puchar Burmistrza", które odbędzie się w dniu 30 czerwca br., rozpoczęcie o godz. 14:00 na stadionie lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim.

Zadanie pn. "Turniej sołectw o puchar Burmistrza" realizowane w ramach projektu grantowego pn. Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Comments are closed.