“Turniej sołectw o puchar Burmistrza”

30 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim, Parafialny Klub Sportowy WISŁA Baranów Sandomierski, dzięki pozyskanym środkom za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizował  „Turniej sołectw o puchar Burmistrza” w piłce nożnej. W rozgrywkach sportowych udział wzięło łącznie 72 osoby - dzieci i młodzież w wieku szkolnym reprezentujące 5 sołectw  z terenu Gminy Baranów Sandomierski oraz gościnnie drużyna KS Wisan Skopanie. Za udział i zaangażowanie w turnieju każdy zgłoszony uczestnik otrzymał od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz Przewodniczącego Rady Osiedla w Baranowie Sandomierskim pamiątkowy medal, a 3 zwycięskie drużyny dodatkowo puchar oraz nagrody rzeczowe. Dla każdej przybyłej osoby przewidziany został również bezpłatny poczęstunek.

WYNIKI TURNIEJU SOŁECTW:

I miejsce: Baranów Sandomierski

II miejsce: Wola Baranowska

III miejsce: Ślęzaki

IV miejsce: Dąbrowica

V miejsce: KS Wisan Skopanie

VI miejsce: Skopanie

Zadanie pn. „Turniej sołectw o puchar Burmistrza" w ramach projektu grantowego pn. Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Comments are closed.