Turniej Piłki Nożnej o Puchar Św. Jana Gwalberta

W dniu 17 czerwca 2018 r. w miejscowości Bojanów na terenie boiska sportowego w Parku Podworskim w Bojanowie Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Św. Jana Gwalberta". Uroczyste zaś podsumowanie tego wydarzenia nastąpiło w dniu odpustu ku czci Św. Jana Gwalberta, tj. 8 lipca 2018 r. w ramach pikniku rodzinnego na placu kościelnym w miejscowości Stany.

Rozgrywki zostały przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy 1-3 szkoła podstawowa (2008 i młodsi)

Klasy 4-6 szkoła podstawowa (2005 i młodsi)

Klasy 7 szkoły podstawowe, II i III klasy gimnazjum oraz starsi (2001 i młodsi).

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie na organizację wydarzenia pt. "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Św. Jana Gwalberta" uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.