“Trześniowskie anioły – niebiański orszak”

W dniu 2 października 2016 r. w sołectwie Trześń (Gmina Gorzyce) Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zorganizował widowisko plenerowe pt. "Trześniowskie anioły - niebiański orszak". Wydarzenie zostało zrealizowane po raz pierwszy i nawiązuje do polichromii, które zdobią parafialny kościół w Trześni.

Celem wydarzenia była integracja mieszkańców poprzez wskazanie elementów łączących lokalną społeczność oraz miejsc i wydarzeń, z których mogą być dumni. Przedsięwzięcie miało również na celu skierowanie uwagi turystów do odwiedzenia trześniowskiego kościoła  - najstarszego kościoła na terenie gminy Gorzyce, w którym umieszczone są "anielskie polichromie".

Wydarzenie zrealizowane zostało w trzech etapach. W pierwszym etapie przeprowadzone zostały warsztaty wykonywania aniołów różnymi technikami. W drugim etapie odbyła się odpustowa msza święta w Kościele Parafialnym w Trześni pw. Aniołów Stróżów. Ostatni etap miał miejsce na tzw. kościelisku w Trześni. Na plenerowej scenie, której tył stanowił wał rzeki Trześniówki odbyło się widowisko z udziałem mieszkańców gminy Gorzyce, które oparte zostało na podstawie legendy Doroty Kozioł "Trześniowskie anioły". Przedstawienie zostało zakończone wejściem orszaku aniołów, którzy wszystkim obecnym wręczyli przygotowane wcześniej aniołki.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach na organizację widowiska plenerowego pt. "Trześniowskie anioły - niebiański orszak" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IMG_7294 IMG_7297 IMG_7308 IMG_7323 IMG_7336 IMG_7342 IMG_7350 IMG_7364 IMG_7389 IMG_7393 IMG_7401 IMG_9720 IMG_9739 IMG_9741 IMG_9774

Comments are closed.