Tag Archives: Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Podobnie jak to miało miejsce w perspektywie 2007 – 2013, tak również w nadchodzącym nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta powstanie w ramach nowego instrumentu jakim jest CLLD (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność). Tak jak to miało miejsce w…
Czytaj więcej