Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Podobnie jak to miało miejsce w perspektywie 2007 – 2013, tak również w nadchodzącym nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta powstanie w ramach nowego instrumentu jakim jest CLLD (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność). Tak jak to miało miejsce w zakończonym okresie, tak również w tym, chcemy by ten dokument powstał we współpracy z mieszkańcami obszaru na którym będziemy wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia służące społecznościom lokalnym. Chcemy, aby wszystkie zaplanowane do realizacji działania rozwiązywały Państwa problemy. Celem lepszego zrozumienia Państwa potrzeb będziemy przeprowadzać badania ankietowe oraz konsultacje społeczne. Dzięki nim wytyczymy kierunki działania LGD w nowym okresie programowania, poznamy Państwa oczekiwania oraz pomysły. Ten długotrwały proces będzie składał się z kilku etapów, o których będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będziemy wdzięczni za dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz aktywny udział w opracowaniu dokumentu, który będzie służył rozwojowi obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (od 16 czerwca br. są to gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany). W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrażenie opinii poprzez wypełnienie załączonej ankiety nawiązującej do problemów i potrzeb mieszkańców oraz przyszłych, planowanych przez Państwa działań, które chcielibyście realizować na terenie objętym naszym działaniem. Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie lub dostarczenie w terminie do 7 sierpnia 2015r. na adres: biuro@lasowiacka.pl lub do biura Stowarzyszenia ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba.

Comments are closed.