Szkolenie wolontariuszy

W dniach 22-23 września 2015 r. w miejscowości Koćmierzów, woj. świętokrzyskie 15 - osobowa grupa wolontariuszy oraz Animatorów świetlic wzięła udział w szkoleniu w zakresie opanowania nowych technik prac woluntarystycznych oraz wzmocnienia motywacji. W szkoleniu uczestniczyły osoby zaangażowane w działalność klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży w trzech miejscowościach: Jadachy, Tarnowska Wola oraz Nowa Dęba, Osiedle Poręby Dębskie. Podczas warsztatów osoby zrzeszone w grupie wolontariackiej opracowały własne strategie oddziaływania w ramach projektu na jego uczestników.

Szkolenie współfinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kluby Środowiskowe dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”.

 

SAMSUNGSAMSUNG

SAMSUNGSAMSUNG

SAMSUNGSAMSUNG

SAMSUNGSAMSUNG

 

 

 

 

Comments are closed.