Szkolenie Rady LGD

W dniu 27 grudnia 2021 roku w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyło się szkolenia dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD pt. "Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020". Szkolenie przeprowadził Robert Bąk, w którym uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" oraz 4 pracowników Biura LGD.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

S.S.

Comments are closed.