Szkolenie Rady LGD

W dniu 21 września 2021 roku w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyło się szkolenia dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*". Szkolenie przeprowadzone zostało HCP Consulting Hubert Czub, w którym uczestniczyło 7 członków Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" oraz 4 pracowników Biura LGD.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

Comments are closed.