Szkolenie Rady LGD

W dniu 19 lutego 2020 roku w Grębowie odbył0 się szkolenia dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD w zakresie procedur wyboru operacji oraz kryteriów ich oceny.

Szkolenie przeprowadzone zostało HCP Consulting Hubert Czub. Trener przypomniał system oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostały warsztaty w zakresie wyboru i oceny operacji w ramach LSR na podstawie studium przypadku. W szkoleniu uczestniczyło 7 członków Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" oraz 4 pracowników Biura LGD.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.