“Święto Plonów w Gminie Baranów Sandomierski”

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali  wydarzeniu pn. „Święto Plonów w Gminie Baranów Sandomierski”.

Wydarzenie odbyło się w miejscowości Skopanie podczas obchodów Gminnych Dożynek 2023. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. następnie korowód dożynkowy w asyście Gminnej Orkiestry Dętej przemarszował na plac. Część obrzędową stanowiły ceremonia dzielenia chlebem, prezentacja grup sołeckich, przekazanie „wiechy” wszystko w asyście Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki. Następnie  wręczona została statuetka „Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” w tym roku ten tytuł otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim. Wydarzeniu towarzyszyło wiele konkursów np. na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym wzięło udział 11 grup,  „Śpiwka Dożynkowa” i inne. Dodatkowo imprezę uświetniły występy artystyczne m.in.. pokaz tańca par dorosłych z Gminy Baranów Sandomierski, liczne stoiska z pysznymi potrawami, nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.  Na koniec wszyscy razem bawili się z zespołem „FOKUS”. Organizacja wydarzenia przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim na imprezę pn. „Święto Plonów w Gminie Baranów Sandomierski” uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

 

 

Comments are closed.