Święto miejscowości Skopanie Osiedle – tworzymy wspólne miejsce spotkań

W dniu 4 czerwca 2017 r. w miejscowości Skopanie (Gmina Baranów Sandomierski) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali imprezę promującą obszar LGD pt. "Święto miejscowości Skopanie Osiedle - tworzymy wspólne miejsce spotkań".

Impreza była inicjatywą wypływającą z potrzeb lokalnego społeczeństwa, była ona bowiem zainicjowana przez samych mieszkańców. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia przyczyniły się do pobudzenia świadomości społecznej mieszkańców, wzajemnej integracji, także osób z grup defaworyzowanych. W organizowanej inicjatywie udział wzięli przedstawiciele różnych pokoleń, różnych zawodów i grup społecznych, powodując wzajemną wymianę doświadczeń i pomysłów.

Wydarzenie rozpoczęło sie od przywitania gości oraz przedstawienia informacji o imprezie, LGD i LSR oraz o finansowaniu imprezy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kolejnym punktem imprezy były występy artystyczne o tematyce ekologicznej dzieci i młodzieży. Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem oglądała występy artystyczne przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół w Skopaniu. W trakcie imprezy rozstrzygnięto rodzinny konkurs plastyczny na najlepszy projekt placu integracji i aktywizacji międzypokoleniowej z elementami siłowni zewnętrznych, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Skopaniu. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło ponad 60 prac: 11 prac nagrodzono, 10 prac wyróżniono a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Po zakończonym konkursie odbyły się koncerty zespołów: "NOT YET" oraz "NOKAUT" a także podsumowano imprezę podając informację o współfinansowaniu imprezy ze środków LGD. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna przy zespole "OSKAR". Najmłodszym uczestnikom zapewniono liczne gry, zabawy i rozgrywki sportowe oraz dmuchane zjeżdżalnie i plac zabaw.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu na organizację imprezy pt. "\święto miejscowości Skopanie - tworzymy wspólne miejsce spotkań" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15

Comments are closed.