“Święto Chleba” w Antoniowie

21 sierpnia 2016 r.  w miejscowości Antoniów (gm. Radomyśl nad Sanem) odbyła się impreza promocyjna pt.  "Święto chleba". W imprezie uczestniczyła duża liczba osób i organizacji działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem jak i  gmin sąsiadujących. W imprezie wzięły udział koła gospodyń wiejskich z gminy Pysznica i gminy Grębów, Stowarzyszenie Fasoli Tycznej z Wrzaw oraz wiele innych stowarzyszeń działających na terenie nasze Radomyśl nad Sanem.

W czasie trwania imprezy został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs „Wiedzy o chlebie” dla dzieci i młodzieży. Na stoiskach zespołów kulinarnych odbyła się degustacja potraw, różne rodzaje chlebów, ciast drożdżowych, bułeczek, rogalików. Uczestnicy brali udział w konkursach i wspólnych zabawach, które przyczyniły się do aktywizacji lokalnej społeczności.

Zrealizowane wydarzenie było przedsięwzięciem, które pobudziło aktywność społeczną
i kulturalną mieszkańców obszaru LGD. Obszar LDG posiada bogate zasoby tradycji i lokalnej kultury zarówno materialne jak również niematerialne. Organizacja imprezy była doskonałą okazją do promowania walorów tutejszych zasobów. Impreza „Święto chleba” miała na celu przekaz tradycji żniwnych oraz obrzędów jej towarzyszących, a także wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i ochrona dziedzictwa kultury ludowej. Chleb Chwałowski wpisany jest na Listę Produktów Regionalnych jako zwycięzca konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2005” w kategorii produktów pochodzenia roślinnego.  Podczas imprezy zorganizowany został konkurs „Wiedzy o chlebie”. Podczas obchodów święta wykorzystano stare naczynia  i przedmioty wykorzystywane dawniej do wypieku chleba. Historie o początkach wyrobu chleba przedstawili uczniowie szkoły w wierszu „Abecadło o chlebie”.

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach na organizację imprezy uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.