SPOTKANIE KONSULTACYJNE W BOJANOWIE

W sali narad w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Otwarcia dokonał dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła, przedstawiając główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia.

W spotkaniu wzięło udział 22 osoby reprezentujące sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad: analizą SWOT dla obszaru LGD, propozycją celów jakie powinny zawierać się w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Comments are closed.