SPOTKANIE KONSULTACYJNE W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

W sali konferencyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne jakie zostało przeprowadzone w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Otwarcia dokonał dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła, przedstawiając główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia.

W spotkaniu wzięło udział 38 osób reprezentujących: mieszkańców, sektor społeczny, sektor publiczny oraz sektor gospodarczy.

Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad: analizą SWOT dla obszaru LGD w tym Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, propozycją celów jakie powinny zawierać się w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ponadto analizie poddane zostały również wyniki badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone wśród mieszkańców tj.: tzw. grupy defaworyzowane oraz założenia do kryteriów wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Comments are closed.