Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie efektywnego wykorzystania pomocy z PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania zaprasza mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowych, przedsiębiorców wykonujących działalność na obszarze LGD na: spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. planowanych przez LGD działań w tym realizacji budżetu przewidzianego na nabory wniosków w 2019r.

Powyższe zaplanowano na godz. 9:00 dnia 20 listopada br. w sali konferencyjnej Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zaleszanach, Plac Kościuszki 6.

Comments are closed.